Monday, April 22, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ອະນຸຍາດການລົງທຶນ 220 ໂຄງການ

ປີ 2023 ຜ່ານມາ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ອະນຸຍາດການລົງທຶນ 220 ໂຄງການ

ທ່ານ ວົງມະນີ ເພື່ອປະຊາ, ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊູມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດ ຖອນບົດຮຽນວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ການອະນຸຍາດການລົງທຶນ ສໍາລັບ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ໃນປີ 2023 ຜ່ານ ສາມາດອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 220 ໂຄງການ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 753 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນຈົດທະບຽນ 390 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ການລົງທຶນແມ່ນກວມເອົາຂົງເຂດວຽກງານ ເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ແຮ່ອຸດສາຫະກໍາກໍ່ສ້າງ, ພະລັງງານ, ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິ ການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ບັນດາແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນນີ້ ມີຫຼາຍໂຄງການ,ການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈີນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຕ່າງໆ, ສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບ 10 ແຂວງ ແມ່ນມີຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສໍາລັບ10 ແຂວງພາກເໜືອທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ລວມມີ: ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

#ຂ່າວ#ວສລ#ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

#LNR#laonationalradio

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments