Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດ ເອີໂຣໂຊນ ພວມມີສັນຍານໃນທາງບວກ

ເສດຖະກິດ ເອີໂຣໂຊນ ພວມມີສັນຍານໃນທາງບວກ

……..

ຂ່າວສານຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ອົງການສະຖິຕິເອີຣົບ (Eurostat) ໄດ້ປະກາດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເຂດ ເອີໂຣໂຊນ (Eurozone) ໄດ້ຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການວ່າງງານຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ.

ຂ່າວລາຍງານວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເອີໂຣໂຊນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5%, ຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະດັບ 2,6% ໃນເດືອນພຶດສະພາ. ໂຕເລກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍາລັງເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍ 2%, ລະດັບທີ່ທະນາຄານກາງເອີຣົບ (ECB) ຖືວ່າເໝາະສົມທັງຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄາ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຫຼຸດລົງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ECB ຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນປີນີ້, ຫຼັງຈາກການຫຼຸດລົງຄັ້ງທໍາອິດໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນການຕ້ານໄພເງິນເຟີ້, ECB ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 10 ຄັ້ງ ຮອດເດືອນກັນຍາ 2023.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ພື້ນຖານ (ບໍ່ລວມລາຄາພະລັງງານ ແລະ ອາຫານ) ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບ 2,9% ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ECB ສືບຕໍ່ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການປັບອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເວລາຕໍ່ໄປ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments