Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສູງ ໃນຫົວຂໍ້: “ການສ້າງໂອກາດໃໝ່ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ”

ສຳເລັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສູງ ໃນຫົວຂໍ້: “ການສ້າງໂອກາດໃໝ່ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ”

ໃນວັນທີ 3 ເມສາ ຜ່ານມາ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (International Monetary Fund: IMF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສູງ ໃນຫົວຂໍ້: ການສ້າງໂອກາດໃໝ່ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ (Making the Most of Opportunity in a Changing World) ພາຍໃຕ້ຂະບວນກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 ທີ່ໄດ້ຈັດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຖານະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມອາຊຽນ ໃນປີ 2024. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ Kenji Okamura ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ IMF, ທ່ານ ນາງ Nguyen Thi Hong ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ, ທ່ານ Abdul Rasheed Ghaffour ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານກາງມາເລເຊຍ, ທ່ານ Sethaput Suthiwartnarueput ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດໄທ, ທ່ານ Alasdair Scott ຫົວໜ້າຄະນະປະເມີນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງ IMF, ທ່ານ Phongsavanh Phomkong ຫົວໜ້າຫ້ອງການ IFC ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ແທນປະເທດອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບສູງຄັ້ງນີ້, ໄດ້ປຶກສາຫາລືການຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ, ລວມທັງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຈາກເສດຖະກິດທີ່ເພິ່ງພາພາກກະສິກໍາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໄປສູ່ການຂະຫຍາຍພາກອຸດສາຫະກໍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການຈ້າງງານ ແລະ ການລົງທຶນ, ສ້າງຂໍ້ສັງເກດສໍາຄັນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການລົງທຶນ ແລະ ກະແສເງິນທຶນ. ນອກນີ້, ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ຍັງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດ “ສີຂຽວ” ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບມືບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພ້ອມນີ້, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການລວມເອົາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນເຂົ້າໃນຂອບນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ການປະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດຂອງທະນາຄານກາງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຕໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ບົດບາດຂອງການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນອາຊຽນໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ທຫລ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments