Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງກອງປະຊຸມກຸ່ມວຽກງານອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ ຄັ້ງທີ10

ກອງປະຊຸມກຸ່ມວຽກງານອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ ຄັ້ງທີ10

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ກໍລະກົດ ນີ້, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກຸ່ມວຽກອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ ຄັ້ງທີ 10 (The Tenth Meeting of the Working Group on International Merchandise Trade Statistics :WGIMTS10) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ການຈະນາ ພູມະລີ ຜູ້ອຳນວຍການ ກອງນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ ສະຖິຕິ ສຳນັກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຮ່ວມດໍາເນີນກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສາລິກາ ຈັນທະລາວົງ ຮອງກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານຈາກກອງເລຂາອາຊຽນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຕີມໍເເລັດສະເຕ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມເປັນການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ ແລະ ຕິດຕາມແຜນງານກຸ່ມວຽກອາຊຽນກ່ຽວກັບສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ ແລະ ແຜນງານໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງມີການສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍໄດ້ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນຄັ້ງທີ 13 (ASEAN Community Statistical System Committee: ACSS13) ແລະ ກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການວຽກງານແຜນການ ແລະ ການປະສານງານຂອງຄະນະກຳມາທິການສະຖິຕິອາຊຽນຄັ້ງທີ 27 (The 27th Meeting of the ACSS Sub-Committee on Planning and Coordination (SCPC27) ທີ່ຜ່ານມາ, ການອັບເດດກ່ຽວກັບສະຖານະການການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການປັບປຸງກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄູ່ມືການວິເຄາະ, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍານົດເວລາຂອງອາຊຽນ -ຊ່ວຍເຫຼືອ – ອາຊຽນ, ແຜນບຸລິມະສິດໃນປີ 2024 ແລະ ແຜນພັດທະນາປີ 2025 ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການປັບປຸງບັນຫາຂ້າມຜ່ານ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິການຄ້າສິນຄ້າສາກົນ, ປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິອະນຸກໍາມະການອາຊຽນ (ACSS), ການທົບທວນການປະຕິບັດຂໍ້ມູນ(CoP) ໃນພາກ B (ຂະບວນການສະຖິຕິ) ແລະ ພາກທີ C (ຜົນຜະລິດສະຖິຕິ) ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາຂອງທີມງານວຽກງານການຄ້າ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະໃນອາຊຽນ ກໍຄືການຮັບປະກັນດ້ານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ, ຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຫຼັກການເກັບກໍາສັງລວມ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນປະເທດອາຊຽນ ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ກ້າວໄປສູ່ກອງປະຊຸມ ກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນ ໃນເດືອນພະຈິກ 2024. ທັງໝົດນີ້, ກໍມຸ່ງເນັ້ນໃຫ້ແກ່ການຕອບສະໜອງການຕິດຕາມ ແລະ ການວາງແຜນເພື່ອການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ລວມທັງການຮ່ວມມືໃນອາຊຽນ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກສະຫວັນ, ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments