Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວຕ່າງປະເທດເອຢິບ ເປີດເຜີຍລາຍໄດ້ຈາກຄອງຊູແອັດ ຫຼຸດລົງ 57,2%

ເອຢິບ ເປີດເຜີຍລາຍໄດ້ຈາກຄອງຊູແອັດ ຫຼຸດລົງ 57,2%

ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາວ່າ: ທະນາຄານກາງເອຢິບ (CBE) ເປີດເຜີຍວ່າ: ລາຍໄດ້ຈາກການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຄອງຊູແອັດ ຫຼຸດລົງ 57,2% ເຫຼືອ 959,3 ລ້ານໂດລາ ໃນໄຕມາດທຳອິດ (ມັງກອນ – ມີນາ) ຂອງປີ 2024.

ລາຍງານລະບຸວ່າ: ລາຍໄດ້ຈາກການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຄອງຊູແອັດ ຫຼຸດລົງ 7,4% ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເຖິງເດືອນມີນາ 2024 ລວມຢູ່ທີ່ 5,8 ຕື້ໂດລາ ເມື່ອທຽບກັບ 6,2 ຕື້ໂດລາ ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນໜ້າ.

ທະນາຄານດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ: ປະລິມານການຂົນສົ່ງສຸດທິຜ່ານທາງຄອງສາຍນີ້ ຫຼຸດລົງ 15,6% ເຫຼືອ 944,9 ລ້ານໂຕນ ຂະນະຈຳນວນເຮືອຫຼຸດລົງ 11,5% ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເຖິງເດືອນມີນາ 2024.

ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ປີງົບປະມານຂອງເອຢິບ ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາຂອງປີຖັດໄປ. ທັງນີ້, ຄອງຊູແອັດ ຊຶ່ງຮອງຮັບປະລິມານການຄ້າໂລກ 12% ຖືເປັນແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນສຳລັບເອຢິບ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments