Wednesday, July 24, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນຄອບຄົວບັນລຸມາດຕະຖານພົ້ນທຸກທົ່ວ ນວ 154.518 ຄອບຄົວ

ຄອບຄົວບັນລຸມາດຕະຖານພົ້ນທຸກທົ່ວ ນວ 154.518 ຄອບຄົວ

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ສຸລິຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມບົດລາຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ນວ) ຊຸດທີ II ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ນວ ມີບາງເນື້ອໃນສໍາຄັນວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ໄລຍະແຕ່ 2022-2023 ຜ່ານມາ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ໄດ້ນໍາພາບັນຊາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມ 6 ທິດນໍາ ແລະ 12 ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຄໍາສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 097/ກມສພ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືສໍາຄັນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ປະຊາ ຊົນ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນໍາບັນຊາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໄປພ້ອມກັບການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ; ການປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ, ເຂດພື້ນ ຖານການປະຕິວັດເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ລະບົບການສື່ສານ, ຊົນລະປະທານ, ນໍ້າສະອາດ, ສູນບໍລິ ການເຕັກນິກກະສິກຳ, ຕະຫຼາດ, ຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິ່ງສາທາລະນຸປະໂພກອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາຮອບດ້ານ ຢູ່ 3 ຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄື: ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ເຊັ່ນ: ບ້ານໃຫຍ່ນາຈະເລີນ, ບ້ານຊໍ້ ເມືອງສັງທອງ ແລະ ຈຸດສຸມພັດທະນາ ເຂດນາໂງມເກົ່າ, ນາໂງມໃໝ່, ນາຕານ ເມືອງໄຊທານີ; ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ເປັນຕົ້ນ: ຮາກຖານການ ເມືອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ; ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບດີຂຶ້ນ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ ກໍຄືລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ, ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕາມການປະເມີນສະພາບພົ້ນທຸກ ແລະ ພັດທະນາ ໃນປີ2023 ຕາມດຳລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ພັດທະນາ ມີຄື: ຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ 9 ເມືອງ, ມີ 481ບ້ານ, ມີ 13.158 ໜ່ວຍ, ມີ 154.811 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດຈໍານວນ 745.329 ຄົນ, ເປັນຍິງ 384.111 ຄົນ, ມີ 3 ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.

ດ້ານການພົ້ນທຸກ: ແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກບັນລຸຕາມມາດຕະຖານ ຈໍານວນ 2.576 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 58,52%; ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນ ປີ 2020 ຈໍານວນຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 4,402 ຄອບຄົວ, ຍັງບໍ່ບັນລຸ 1.826 ຄອບຄົວ; ສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້ 152.985 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 98,89% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ 154.811 ຄອບຄົວ; ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ບັນລຸຈຳນວນ 481 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100%; ສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກບັນລຸ ຈໍານວນ 9 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 100%.

ດ້ານການພັດທະນາ: ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຈໍານວນ 139.735 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 90,27%; ສ້າງບ້ານພັດທະນາບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຈໍານວນ 353 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 73,39%; ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ (ບ້ານໃຫຍ່ນາຈະເລີນ ແລະ ບ້ານຊໍ້) ເມືອງສັງທອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 65/ນຍ ບັນລຸຕາມ 14 ມາດຕະຖານ ສໍາເລັດ 100%. ສ້າງເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ (ນາໂງມ-ນາຕານ)ເມືອງໄຊທານີໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 72/ນຍ ຕາມ 14 ມາດຕະຖານ, ບັນລຸ 12 ມາດຕະຖານ ເທົ່າ 87,5%, ການສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານຕາມ 10 ມາດຕະຖານ ບັນລຸ ຈໍານວນ 6 ເມືອງ (ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງສັງທອງ ແລະ ບໍ່ບັນລຸ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ) ປະຕິບັດໄດ້ 66,66%.

ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ 009/ສພນວ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ2023. ສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້ 2.576 ຄອບຄົວ ລື່ນຄາດໝາຍ 33 ຄອບຄົວ (ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 2.543 ຄອບຄົວ); ສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກໄດ້ 1 ເມືອງ (ເມືອງປາກງື່ມ) ເທົ່າກັບ100% ຂອງຄາດໝາຍສູ້ຊົນ (ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 1 ເມືອງ); ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ 1.120 ຄອບຄົວ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 1.900 ຄອບຄົວ); ສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 15 ບ້ານ; ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ຄື: ຈຸດສຸມບ້ານນາໂງມໃໝ່, ນາໂງມເກົ່າ ແລະ ບ້ານນາຕານ,ເມືອງໄຊທານີ ບໍ່ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ; ສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ (ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ, ໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ); ໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວກອງທຶນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເມືອງສັງທອງ ຊຶ່ງມີຕົ້ນທຶນ ຈໍານວນ 585 ລ້ານກີບ ມີ 18 ບ້ານ, ມີສະມາຊິກ 1.612 ຄົນ ປັດຈຸ ບັນ ມີເງິນທັງໝົດ 757 ລ້ານກີບ ມີສະມາຊິກ 1.485 ຄົນ.

ຮອດປີ 2024 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 9 ເມືອງ, ມີ 481 ບ້ານ, ມີ 13.192ໜ່ວຍ, ມີຄອບຄົວທັງ ໝົດ155.983 ຄອບຄົວ,ຄອບຄົວບັນລຸມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ 154.518 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 99.05%, ຍັງບໍ່ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຄອບຄົວທຸກຍາກ 1.489 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 0.95%, ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານຄອບຄົວພັດທະນາຈໍານວນ 141.188 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 90.50%, ບໍ່ບັນລຸ 14.795 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 9.57%, ບັນລຸມາດຕະຖານບ້ານພົ້ນທຸກ 481 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100%, ບັນລຸຕາມມາດຕະຖານບ້ານພັດທະນາ 364 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 75.67%, ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ 117 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 24.33%, ຈຸດສຸມພັດທະນາ ເຂດບ້ານນາໂງມເກົ່າ-ນາໂງມໃໝ່-ນາຕານ ເມືອງໄຊທານີ ຜ່ານການປະເມີນເຫັນວ່າ ໃນ 14 ມາດຕະຖານ ແມ່ນບັນລຸແລ້ວ 12 ມາດຕະຖານ ຍັງສອງມາດຕະຖານຄື: ມາດຕະຖານທີ 8 ມີໜ່ວຍ ຫຼື ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະຖານ 9 ມີໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກໃດໜຶ່ງ; ບັນລຸຄົບຕາມ 9 ມາດຕະຖານ ເມືອງພົ້ນທຸກຈໍານວນ 9 ເມືອງ ເທົ່າກັບ100% ແລະ ບັນລຸຕາມ 10 ມາດຕະຖານເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານມີ 6 ເມືອງ, ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ.

ໂດຍ: ແສງຈັນ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments