Wednesday, July 24, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

ວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ) ຕາງໜ້າ ໂດຍ ປະລິນຍາເອກ ບຸນເສັງ ຄຳມຸນຕີ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ພູໄຊ ເທບພະວົງ, ເລຂາທິການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຜູ້ຊີ້້ນຳສູນບໍລິການອາຊີວະສຶກສາແບບຄວບຄູ່. ມີແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຈາກກຸ່ມ-ສະມາຄົມທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖານປະກອບການ, ສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື: ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮ່ວມກັນ ສ້າງມາດຕະຖານຄູຝຶກແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຝຶກ ຄູຝຶກສະຖານ ປະກອບການ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມວຽກ ງານອາຊີວະສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ. ຂອບເຂດ ການຮ່ວມມືປະ ກອບມີບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງມາດຕະຖານຄູຝຶກສະຖານປະກອບການແຫ່ງຊາດ

2. ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກ ຄູຝຶກຕົ້ນແບບ.

3. ຝຶກ ຄູຝຶກສະຖານປະກອບການ

4. ສົ່ງເສີມ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດ ການຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກສະຖານປະກອບການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

5. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖານປະກອບການ ແລະ ສະ ຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄູ່.

6. ຮ່ວມກັນ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກສະຖານປະ ກອບການ ທີ່ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກະຕ່າຍ ມາກໂນຊາ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments