Sunday, May 19, 2024
Homeສາລະໜ້າຮູ້ວິທີກວດເບີ່ງຂ້າວແທ້ √ ຫຼື ຂ່າວປອມ X

ວິທີກວດເບີ່ງຂ້າວແທ້ √ ຫຼື ຂ່າວປອມ X

  • ກວດເບີ່ງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບັນຊີຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວນັ້ນ
  • ກວດວັນທີ ເວລາ ຂ່າວເພື່ອປ້ອງກັນການນຳຂ່າວເກົ່າມາເລົ່າຄືນໃໝ່
  • ອ່ານເນື້ອໃນຂ່າວຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປຽບທຽບເນື້ອໃນຂ່າວຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
  • ບໍ່ຄວນອ່ານສະເພາະຫົວຂໍ້ຂ່າວ
  • ກວດເບີ່ງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຂຽນບົດຄວາມ
  • ກວດເບີ່ງເນື້ອໃນຂ່າວ ຫຼື ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຖືກອ້າງອີງ
  • ປະເມີນຄວາມເຊື່ອເກົ່າຂອງຕົນ  
  • ສອບຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຢືນຢັນເນື້ອໃນຂ່າວວ່າແມ່ນຄວາມຈີງ
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments