Sunday, May 19, 2024
Homeສາລະໜ້າຮູ້ວິທີປະຢັດເງີນຮັບສະຖານະການນໍ້າມັນແພງ

ວິທີປະຢັດເງີນຮັບສະຖານະການນໍ້າມັນແພງ

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆ ມາຝາກສຳລັບຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃນແຕ່ລະມື້ນໍ້າມັນນັບມື້ນັບແພງຂື້ນຫຼາຍ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຊ້ລົດ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພາທ່ານໄປຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດເງີນໃນກະເປົາ 10 ວິທີຂັບຂີ່ຮັບສະຖານະການນໍ້າມັນແພງມີວິທີໃດແດ່? ໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສະຕາດລົດ ຢ່າອຸ່ນເຄື່ອງດົນເກີນໄປເນື່ອງຈາກເປືອງໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ອຸ່ນເຄື່ອງເຄິ່ງນາທີຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆ ຂັບລົດຊ້າໆ ລົດລຸ້ນໃໝ່ລະບົບຈະຫຼໍ່ລື່ນດີກວ່າລົດສະໄໝກ່ອນ ວິທີນີ້ສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ 1-2%.
  2. ເວລາອອກລົດຄວນເລັ່ງລົດຄ່ອຍໆ ເພາະເວລາລົດເຄື່ອນຍ້າຍໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຈະຕ້ອງຄ້າງໃຫ້ຢູ່ລະດັບນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປ່ຽນຈັງຫວະເກຍດ້ວຍໂຕມັນເອງໄປເລື້ອຍໆ ຫຼື ງ່າຍໆ ກໍ່ຄືບໍ່ຄວນເລັ່ງເກີນ 2,000-2,500 ຮອບ/ນາທີ (ຍົກເວັ້ນຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງເລັ່ງຄວາມໄວຫຼາຍໆ) ວິທີນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເກຍແບບໂອໂຕ ແລະ ເກຍກະປຸກ ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 2-5%.
  3. ເມື່ອລົດຈອດຢູ່ດ້ວຍເປີດໄຟສັນຍານຄວນປ່ອຍໃຫ້ລົດແລ່ນເອງ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປົດເກຍຫວ່າງ ເພາະເປັນການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຕັດຂາດການສະໜອງນໍ້າມັນແບບອັດຕະໂນມັດ ເພາະກ່ອງຄວບຄຸມຮູ້ວ່າບໍ່ມີພາລະຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນໃນເວລານັ້ນ ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼໄກເທົ່າໃດຍີ່ງປະຢັດນໍ້າມັນເທົ່ານັ້ນ (ແຕ່ຕ້ອງລະວັງຢ່າເຮັດໃຫ້ລົດກີດຂວາງຄັນທາງຫຼັງ) ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 3-7%.
  4. ເວລາຂັບຂື້ນຄ່ອຍໃຫ້ເພີ່ມຄວາມໄວໜ້ອຍລົງປະມານ 5 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຈາກການແລ່ນປົກ ກະຕິ ເມື່ອໄປໃກ້ຈະຮອດຈຸດໝາຍໃຫ້ປ່ອຍຄັນເລັ່ງແລ້ວໃຫ້ລົດໄຫຼຕໍ່ໄປເລີຍ ແລະ ເມື່ອລົງຄ່ອຍກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼຕໍ່ໄປອີກ ເມື່ອໄປຮອດຫົນທາງຮາບພຽງໃຫ້ເພີ່ມຄັນເລັ່ງເພື່ອໃຫ້ລົດມີຄວາມໄວຄືກັນກັບວ່າຈະລົງໄປເທິງພູ (ວິທີການນີ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆ ໄດ້ຮັບຜົນດີ) ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ 2-4%.
  5. ຂັບຂີ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ້ຜ່ອນຄວາມໄວ ຄວນກະໄລຍະທາງກ່ອນຈີ່ງປ່ອຍຄັນເລັ່ງໃຫ້ລົດຈະແລ່ນຊ້າໆ ຈົນກວ່າຄວາມໄວເໝາະກັບການຂື້ນເນີນຢ່າງນີ້ມນວນ ເມື່ອວິດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ຢຽບຄັນເລັ່ງຊ້າໆ ໃຫ້ພໍມີຄວາມໄວກ່ອນຈະເຖີງເສັ້ນທາງຜ່ອນຄວາມໄວອັນຕໍ່ໄປ ຈະຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 1-2%.
  6. ເມື່ອລ້ຽວລົດໃນລັກສະນະທີ່ຫັກພວງມາໄລຈົນສຸດ ໃຫ້ອອກລົດຊ້າໆ ຈົນກ່ວາສາມາດໝູນ ພວງມາໄລກັບຄືນໄດ້ເລັກໜ້ອຍແລ້ວຈີ່ງເລັ່ງຄວາມໄວຂື້ນ (ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ຕັດໜ້າລົດຄົນອື່ນ) ເພາະເມື່ອຫັກພວງມາໄລສຸດ ຫຼື ມູມລໍ້ເບື້ອງຊ້າຍ-ຂວາ ຈະອືດເລັກໜ້ອຍມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ສຳລັບມູມໃນການລ້ຽວ ຈັງຫວະນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຈັກຕ້ອງໃຊ້ພະລັງເພື່ອສູ້ກັບກຳລັງແຮງຝືດພໍສົມຄວນ ດັ່ງນັ້ນລໍຖ້າໃຫ້ພວງມາໄລກັບຄືນມາເລັກໜ້ອຍແລ້ວຈີ່ງຄ່ອຍເພີ່ມຄວາມໄວ ວິທີນີ້ສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 1-2%.
  7. ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຂັບລົດຢູ່ຫົນທາງໂລ່ງໆ ບໍ່ຄວນເລັ່ງລົດແລ້ວເບກທັນທີ ຄວນຮັກສາລະດັບຄວາມໄວໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບລົດທີ່ແລ່ນໃນເລນທາງດຽວກັນ ແລະ ເບິ່ງສະຖານະການລ່ວງໜ້າປະມານ 4-5 ຄັນທາງໜ້າ ເມື່ອທ່ານເຫັນວ່າລົດທີ່ຢູ່ໄກແມ່ນເບກ ແລ້ວປ່ອຍຄັນເລັ່ງຈົນກ່ວາຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງ ຄືກັບການຜ່ອນຄວາມໄວໃຫ້ຊ້າລົງກ່ອນລົດທີ່ຈະເບກ ແລ້ວຈີ່ງຄ່ອຍໆ ປ່ອຍໃຫ້ລົດໄຫຼຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຢ່າລືມໃຊ້ຄວາມໄວຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດນຳເດີ ການຂັບຂີ່ວິທີນີ້ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 1-2%.
  8. ຢ່າປ່ຽນເສັ້ນທາງ ຫຼື ແຊງເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າຊ່ວງເວລານີ້ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກເພື່ອເລັ່ງຄວາມໄວໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າກັບລົດທີ່ເຮົາແຊງ ແລະ ຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງລົດທາງໜ້າໃຫ້ຫຼາຍແດ່ ຖ້າຈຳເປັນກໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມີບ່ອນຫວ່າງເລັກໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ມີໄລຍະທາງການໄຫຼ ແລະ ເມື່ອປ່ຽນເສັ້ນທາງສຳເລັດແລ້ວ ພຽງແຕ່ເລັ່ງຄ່ອຍໆ ຄວາມໄວຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນປານໃດ ຈະຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 1-2%.
  9. ຄວນສຶກສາທາງລັດ, ຫຼີກລ້ຽງລົດຕິດ ຟັງການລາຍງານຈາກຈໍລະຈອນ ເມື່ອເວລາຈອດລົດເຮັດພາລະກິດກໍ່ຄວນມອດລົດທຸກໆ ຄັ້ງເປັນຕົ້ນແມ່ນເວລາໃສ່ນໍ້າມັນ, ຊື້ຂອງກິນ, ຈອດແຕ່ງໜ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ວິທີນີ້ສາມາດປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ປະມານ 5-10%.
  10. ຫຼີກລ່ຽງການເພີ່ມນໍ້າໜັກອັນເປັນພາລະຂອງລົດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຫຍ່ໆ ໜັກໆ ລວມໄປເຖີງສີ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຂື້ນລົດ ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ 3-5%.

ວິທີດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການປະຢັດນໍ້າມັນໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍ ກໍ່ຫຼາຍ ນອກຈາກການປະຢັດນໍ້າມັນແລ້ວ ຍັງເປັນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນສ່ວນອື່ນໆ ຂອງລົດໄດ້ນຳອີກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີນິໄສເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ດີ!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments