Thursday, April 25, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖຶສຳຄັນການສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຖຶສຳຄັນການສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນໜຶ່ງຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນຈຸດປະສານງານ ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ (RRPMP) ຂັ້ນແຂວງ.

ທ່ານນາງ ມະໄລພັນ ຈິດດຳລົງ ຫົວໜ້າບໍລິຫານແຜນການ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2023 ຜ່ານມາວ່າ: ວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນມີຫລາຍພາກສ່ວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜຶ່ງ. ໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອຜ່ານອົງ ການອຸຍນີເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພະແນກກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນໜຶ່ງຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນການສະຫນັບສະໜູນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວກວມເອົາ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຫລາ ແລະ ເມືອງນາໝໍ້ ໂດຍຫ້ອງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານລວມ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ, ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໃນ 2 ເມືອງລວມ ມີ 108 ບ້ານ ( ເມືອງຫລາ 45 ບ້ານ ແລະ ເມືອງນາໝໍ້ 63 ບ້ານ).

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ເຂດຊົນ ນະບົດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແມ່ມານ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ທີ່ມີລູກບໍ່ເກີນ 2 ປີ. ພ້ອມທັງສ້າງລະບົບ ເພື່ອລະບຸກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ຮັບເງິນສົດພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ອັດ ຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ (6-23 ເດືອນ) ບໍລິໂພກ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ໝູ່ ຈາກໝວດອາຫານທີ່ແພດແນະນໍາ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງປະກອບຫລັກຄື: ພັດທະນາອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ; ແຜນງານການໂອນເງິນສົດໃຫ້ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນອາຍຸ 2 ປີລົງມາ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ 4 ເມືອງ: ເມືອງໃໝ່, ເມືອງບຸນໃຕ້, ເມືອງສຳພັນ ແລະ ເມືອງຂວາ; ແຂວງອຸ ດົມໄຊ: ມີ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງນາໝໍ້ ແລະເມືອງຫລາ; ແຂວງຫົວພັນ ມີ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ເມືອງກວັນ ແລະ ເມືອງຊ່ອນ; ແຂວງຊຽງຂວາງ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງ ແຮດ, ລວມທັງໝົດ 4 ແຂວງ 12 ເມືອງ. ລວມມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍແມ່ນທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມື້ເລີ່ມຕົ້ນ 21 ມີນາ 2019 ແລະ ສິ້ນສຸດ 31 ມີນາ 2024.

ຂ່າວ-ພາບ: ມະໄລລັກ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments