Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນແຮງງານລາວລົງທະບຽນເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍ

ແຮງງານລາວລົງທະບຽນເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍ

ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ນີ້ວ່າ: ການແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານໃນປີ 2024 ພວກເຮົາໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ບໍລິສັດສຸດໃຈ, ບໍລິສັດໄອຈອບ, ບໍລິສັດ ສະຫວັນ, ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ສອນປະສັກ ລົງຮັບສະໝັກງານຢູ່ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງສັງທອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີຜູ້ລົງທະບຽນສະໝັກງານຈຳນວນ 1.780 ຄົນ ຍິງ 769 ຄົນ, ໄດ້ເຂົ້າສຳພາດ 1.523 ຄົນ, ຍິງ 681 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ 633 ຄົນ ຍິງ 257 ຄົນ, ການລົງທະບຽນແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດແມ່ນມີແຮງງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຍ້ອນຄ່າຕອບແທນ (ເງິນເດືອນສູງ) ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ລົງທະບຽນເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນບໍ່ມີແຮງງານມາລົງທະບຽນ.

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນວ ຂຶ້ນກັບ ເປັນບ່ອນຮອງຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄວໜຸ່ມໃນ ນວ, ປັດຈຸບັນ ມີນັກຮຽນ 294 ຄົນ ຍິງ 214 ຄົນ, ທົດສອບສີມືແຮງງານ 42 ຍິງ 24 ຄົນຢູ່ໃນ 7 ສາຂາອາຊີບ, ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳຊາວໜຸ່ມໄວໜຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກມີ ຈຳນວນ 3.190 ຄົນ ຍິງ 1.668 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1520/ຮສສນວ ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2023 ລົງຫາຫົວໜ່ວຍແຮງງານເພື່ອໃຫ້ຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ, 1 ປີ ສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຈັດຝຶກວິຊາຊີບຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນປັດຈຸບັນ ນວ, ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ (ຕຳແໜ່ງງານວ່າງ) ມີຈຳນວນ 6.257 ຕຳແໜ່ງ, ພະແນກແຮງງານໄດ້ສົມເກັບກຳສະຖິຕິຜູ້ວ່າງງານໃນ ນວ ໃນທ້າຍເດືອນ 6 ປີ 2024 ມີຜູ້ວ່າງງານຈຳນວນ 223 ຄົນ ຍິງ 87 ຄົນ, ໃນຈຳນວນຜູ້ວ່າງງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກຈຳນວນ 102 ຄົນ ຍິງ 31 ຄົນ, ພົວພັນສິ່ງເສບຕິດ 16 ຄົນ. ວິທີການແກ້ໄຂ,ໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດໂຮຢ້າມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ່ວນຈຳນວນ 1.479 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ຈຳນວນ 125 ຕຳແໜງ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຮັດແຈ້ງການຕຳແໜ່ງງານວ່າງດັ່ງກ່າວລົງຫາຈຸດບໍລິການຈັດຫາງງານ 9 ຕົວເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານແຈ້ງລົງຫາບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍ 10 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ໂທຫາຜູ້ວ່າງງານຕາມສະຖິຕິຜູ້ວ່າງງານທີ່ເຮົາໄດ້ເກັບກຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດວຽກນຳ 2 ບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການພະນັກງານ.

ການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ແຮງງານໄປເຮັດວຽກແບບຜິດກົດໜາຍ, ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ແຮງງານລາວໄປຝຶກອົບຮົມ (ໄປເຮັດວຽກ) ຕາມລະດູການຢູ່ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການດຶງດູດແຮງງລາວໄປເຮັດວຽກແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານກັບຄືນປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນປີ 2023 ມີຈຳນວນ 8.732ຄົນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 337 ຄົນ, ປະເທດໄທ 7.259 ຄົນ, ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ 1.136 ຄົນ,ຈຸ ດດີສາມາດນຳເອົາປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮູ້, ຄວາມອົດທົນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ນຳເອົາເງິນຕາເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດ.

ຂ່າວ-ພາບ: ແສງຈັນ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments