Wednesday, July 24, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂຶ້ນແຜນເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກໂຄງການ JuSTICE ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂຶ້ນແຜນເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກໂຄງການ JuSTICE ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການຂຶ້ນແຜນເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ຈາກໂຄງການ JuSTICE ຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພອນ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ (ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ), ກະຊວງຍຸຕິທຳ; ມີ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ໄຊມົງຄຸນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດພທະນາ (AFD Project); ທ່ານ ເພີຣິນ ຊີມອນ ຜູ້ຊ່ວຍທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງປະເທດ ໂຄງການ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານຍຸຕິທຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ (JuSTICE Project); ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຈາກແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເຖິງວິທີການຂຶ້ນແຜນເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ສຳລັບກິດຈະກຳສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ວິທີການລາຍງານກິດຈະກຳ ຊຶ່ງຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ພາບລວມຂອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານ; ໂມດູນໃນຫຼັກການການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ວົງຈອນຂອງການຝຶກອົບຮົມ; ການຂຶ້ນແຜນກິດຈະກຳ (ເນື້ອໃນດ້ານວິຊາການ) ໂດຍສະເພາະ ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ການລາຍງານກິດຈະກຳ, ການລາຍງານການເງິນ; ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຜົນຕອບຮັບຂອງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃນອະນາຄົດ.

ຊຸດຝຶກອົມຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານຍຸຕິທຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments