Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວພາຍໃນເປີດສ້າງສູນຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (iMAC) ທີ່ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ 1

ເປີດສ້າງສູນຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (iMAC) ທີ່ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ 1

ກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດີການສັງ ຄົມ ໄດ້ຮວ່ມກັບ ອົງການ IOM ເປີດພິທີ ສ້າງສູນຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (iMAC) ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ1 (ວຽງຈັນ-ຫນອງຄາຍ) ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະ ເທດ ແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍຈະຊ່ວຍເຫລືອດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ສະຫນອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າສູ່ຕຳແຫນ່ງງານວ່າງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສະຫນອງເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ຈົນເຖິງການນຳສົ່ງກັບຄືນພູມລຳເນົາ, ສົ່ງຕໍ່ແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍ ໃຫ້ທວ່ງທັນສະພາບການ.

ໃນປະຈຸບັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍນັບມື້ນັບເພີ້ມຂື້ນ, ສະພາບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສະເພາະຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນເປັນບັນຫາລວມຂອງຂົງເຂດ, ພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີກວ່າແລະການສະແຫວງ ຫາຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນມີແຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍຍ້ອນສະພາບຄວາມອຶດຫິວ, ຄວາມທຸກຍາກ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມໄປເຖິງຄວາມຜັນຜວນຂອງສະພາບເສດຖະກິດ, ການເກີດຂໍ້ຂັດ ແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ສົງຄາມ.

ສູນຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (iMAC) ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເປີດໂຕໃນມື້ນີ້ກໍ່ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການບັນຈຸວຽກເຮັດງານທຳ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ PROMISE ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ (SDC), ເຊິ່ງເປັນສູນທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຕັ້ງສູນດັ່ງກ່າວແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍຈະຊ່ວຍເຫລືອດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ສະຫນອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າສູ່ຕຳແຫນ່ງງານວ່າງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສະຫນອງເຄື່ອງອຸປະໂພກ- ບໍລິໂພກ, ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ຈົນເຖິງການນຳສົ່ງກັບຄືນພູມລຳເນົາ, ສົ່ງຕໍ່ແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍ.

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກເອົາດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1 ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສູນຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າດ່ານດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດທີ່ມີແຮງງານເຂົ້າ-ອອກ ເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະ ໃກ້ກັບສູນຮັບແຮງງານຕ່າງດ້າວຢູ່ ຈັງຫວັດ ຫນອງຄາຍ, ປະເທດ ໄທ ເຊິ່ງຈະເປັນເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແຮງ ງານເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງສູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານຮສສ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments