Saturday, July 13, 2024
Homeຂ່າວຕ່າງປະເທດສ ເກົາຫຼີ ຈະສ້າງຕັ້ງກະຊວງຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນ

ສ ເກົາຫຼີ ຈະສ້າງຕັ້ງກະຊວງຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາວ່າ: ສ ເກົາຫຼີ ວາງແຜນສ້າງຕັ້ງກະຊວງ ຂຶ້ນມາໃໝ່ ຄື: ກະຊວງປະຊາກອນ ເພື່ອແກ້ບັນຫາປະຊາກອນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ສັງຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍສະເພາະ.

ສ ເກົາຫຼີ ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດອັດຕາປະຊາກອນເກີດໃໝ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຊາກອນອາຍຸສູງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງເປັນຄວາມທ້າທາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ ສ ເກົາຫຼີ ເຄີຍປະເຊີນ ແລະ ຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມຫາທາງແກ້ໄຂ ລວມເຖິງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົນມີລູກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກາດແຜນການໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງກະຊວງຂຶ້ນມາໃໝ່ ເພື່ອຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂວິກິດນີ້ແບບສະເພາະເຈາະຈົງ.

ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ເປີດເຜີຍແຜນການດັ່ງກ່າວ ຫຼັງການປະຊຸມລະດັບສູງກັບພັກລັດຖະບານ ໂດຍລະບຸວ່າ: ຈະມີການສະເໜີຮ່າງພະຣາຊບັນຍັດອົງກອນພາກລັດທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ ເພື່ອເປີດກະຊວງໃໝ່ພາຍໃນເດືອນກໍລະກົດ 2024 ນີ້. ເມື່ອຈັດຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ກະຊວງດັ່ງກ່າວຈະເນັ້ນກົນລະຍຸດ ແລະ ການວາງແຜນສຳລັບບັນຫາດ້ານປະຊາກອນ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການເກີດຕໍ່າ, ອາຍຸຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫໍຄວບຄຸມສຳລັບເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້.

ນອກຈາກນີ້, ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນເບິ່ງແຍງໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດສັນ ແລະ ປະສານງານງົບປະມານ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອັດຕາການເກີດທີ່ຕໍ່າ ກັບກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ, ຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝ່າຍກິດຈະການສັງຄົມດ້ວຍ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments