Wednesday, July 24, 2024
Homeຂ່າວໜ້າໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 4 ສະບັບ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ 4 ສະບັບ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2024 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນແຮ່ທາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ; ຮ່າງມະຕິ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ; ຮ່າງມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຫາ ເທື່ອທີ 7 ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍຄະແນນສຽງ ເຫັນດີເປັນສ່ວນຫລາຍ.

ຮ່າງມະຕິ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນຄັ້ງນີ້, ຈະເປັນບ່ອນອີງ ທີສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ, ທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ດຳ ເນີນໄປຢ່າງໂລງລ່ຽນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ທີ່ພັກ, ລັດ ວາງອອກ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments