Saturday, July 13, 2024
Homeທຸລະກິດປູກຜັກສະອາດເປັນສິນຄ້າຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ປູກຜັກສະອາດເປັນສິນຄ້າຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຖືສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜະລິດໃຫ້ຫລາຍກາຍເປັນສິນຄ້າຕະຫລອດມາ. ຂະນະດຽວກັນປະຊາຊົນກໍໄດ້ຕື່ນຕົວທັງຕັ້ງໜ້າຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜະລິດຢ່າງເປັນຂະບວນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ນັບມື້ຫລຸດລົງ. ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຜະລິດ ພືດຜັກສະອາດຢູ່ບັນດາເມືອງຂອງແຂວງນີ້, ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດຜັກສະອາດເປັນສິນຄ້າ ອັນໄດ້ສ້າງລາຍຮັບແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຫລາຍຮ້ອຍລ້ານກີບໃນປີຜ່ານມາ.

ຕາມການໃຫ້ຮູ້ຈາກເຈົ້າໜ້າທ່ີຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊວ່າ: ໃນປີ 2023 ຜ່ານມານີ້, ຂະແໜງປູກຝັງຕົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດ, ໜ້າທີ່ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກມາໂດຍຕະຫລອດ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທ່ີວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິຊາການ ລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດກະສິກອນ, ສະໜອງແນວພັນພືດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອນຳລາຍຮັບແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ຫລຸດເປັນກ້າວໆມາ. ແນວໃດກໍດີສຳລັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າກໍມີຫລາຍດ້ານພ້ົນເດ່ັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນີ້ ກໍແມ່ນວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກຸ່ມປູກຜັກສະອາດ, ຜັກອິນຊີຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ.

ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການຜະລິດຜັກອິນຊີຂອງກຸ່ມບ້ານຫົວນາ ເມືອງບໍລິຄັນ ປູກໃນເຮືອນຮົ່ມທັງໝົດ 40 ຫລັງ ມີ 7 ຄອບຄົວ ສາມາດໄດ້ຜົນຜະລິດຫລາຍກວ່າ 3.200 ກິໂລ ລວມເປັນ ເງິນ 33.790.000 ກີບ; ກຸ່ມປູກຜັກອີນຊີບ້ານນາຫາດ ເມືອງຄໍາເກີດ ມີທັງໝົດ 50 ຫລັງ, ມີ 53 ຄອບ ຄົວ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 43.440 ກິໂລ ຄິດເປັນເງິນ 414.400.000 ກີບ; ກຸ່ມປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ບ້ານ ນາເດື່ອ, ບ້ານບຸ່ງປ່າຕາວ, ຊໍາເຕີຍ ເມືອງຄໍາເກີດ ມີທັງໝົດ 18 ຫລັງ, ມີ 18 ຄອບຄົວ, ຜົນຜະລິດ ໄດ້ 15.047 ກິໂລ ຄິດເປັນເງິນ 155.678.000 ກີບ; ກຸ່ມປູກຜັກ ໃນເຮືອນຮົ່ມ ເມືອງວຽງທອງ ມີທັງ ໝົດ 115 ຫລັງ, ມີ 97 ຄອບຄົວ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 7.921 ກິໂລ ຄິດ ເປັນເງິນ 146.725.000 ກີບ; ກຸ່ມ ປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມບ້ານຜາໂປງ  ເມືອງທ່າພະບາດ ມີທັງໝົດ 27 ຫລັງ,  ມີ 21 ຄອບຄົວ, ຜົນຜະລິດ ໄດ້ 2.828 ກິໂລ ຄິດເປັນເງິນ 107.880.000 ກີບ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງປູກຝັງຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບໃນຕໍ່ໜ້າກໍຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມກຸ່ມຜະລິດພືດ ຜັກດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ແນວໃດກໍຕາມນອກຈາກເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມຜະລິດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວກຸ່ມແລ້ວ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າພືດຜັກບ່ອນອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກຕ່າງປະເທດອີກຕື່ມ. ຂະນະດຽວກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມໂຄງປະກອບຂອງແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 3 ເສົາຄໍ້າ 4 ແຜນ ງານ 10 ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ 13 ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການປູກຝັງ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ໂດຍ: ເຂົ້າຈານນໍ້າ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments